Strona: HSS-24-03 / Publishing House

HSS-24-03

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XXII, 24 (3/2017), July-September 2017

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

Final publishing version-access date at the moment of publishing

Table of content

Marek Angowski, Tomasz Kijek: Segmentacja nabywców na podstawie analizy czynników wpływających na wybór produktów żywnościowych
Ольга Антонова: Профессионализация государственной службы в условиях глобализации: вызовы формированию стратегической компетентности
Lidia Gawlik, Dominik Kryzia, Monika Pepłowska: The impact of coal mining reduction on the energy mix of Poland
Agata Gierczak, Piotr Olaf Żylicz: Self-esteem of manager in the light of declarative research
Zbigniew Grzywna: Wpływ rozwoju miast na bezpieczeństwo mieszkańców
Anna Maria Hernacka: Rola Centralnego Biura Śledczego Policji w walce z przestępczością zorganizowaną. Zarys problematyki funkcjonowania służby
Наталия Иващук, Жанна Поплавская, Александр Иващук: Проверка точности, оценки стандартных опционов на акции, полученной на основе метода Монте–Карло
Piotr Kafel, Alexandra Simon, Paweł Nowicki, Marti Casadesús: Quality promises. Do companies follow a standard code of conducts model? The case of spas
Patrycja Kąkol: Communication and its differences among men and women
Piotr Kolasa, Mirosław Janowski: Virtual energy storing system (VESS) and its being in the smart grid system
Aleksandra Komorowska, Tomasz Mirowski: Mechanisms to improve energy efficiency in the context of the objectives of climate and energy package – Polish case
Małgorzata Lechwar, Katarzyna Puchalska: Możliwości współpracy firm z kapitałem zagranicznym z centrami transferu technologii
Aldona Migała-Warchoł: Wykorzystanie metodologii wskaźnika HDI do badania poziomu życia mieszkańców krajów Unii Europejskiej
Tomasz Młynarski: Nuclear energy and its contribution to the energy and climate security of European Union
Tadeusz Olejarz: Racjonalne gospodarowanie – scentralizowane przewozy wojskowe
Izabela Oleksiewicz: Rola służb specjalnych w polityce zwalczania cyberterroryzmu RP
Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka: Family entrepreneurship – selected economic and social aspects
Andrzej Sołtys: Odpowiedzialność człowieka w etyce prawa naturalnego
Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego
Jolanta Stec-Rusiecka: Influence of social responsibility on implementation of sustainable supply chain in selected energycompanies in Poland
Jarosław Świda, Ewa Kubejko-Polańska: Opportunities for development of entrepreneurship in the range of product adjustment to the needs of the elderly
Anatoliy Tkach: Энергетическая безопасность Украины ивзаимодействие с EC: институциональный контекст
Edyta Więcławska: Transgatunkowa akomodacja komunikacyjna w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów