Strona: JCEEA-01-15 / Publishing House

JCEEA-01-15

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXII, z. 62 (1/15), January-March 2015

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.04.2015.)

 

Table of content

Daniel BANCER, Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Robert KOSACKI: Biogazownie źródłem paliw alternatywnych

Andrzej CZAPCZUK, Jacek DAWIDOWICZ: Analiza przepływów w przewodach sieci wodociągowej za pomocą systemu ekspertowego 

Jacek CZERWIŃSKI, Anna KŁONICA, Janusz OZONEK: Pozostałości farmaceutyków w środowisku wodnym i metody ich usuwania 

Jacek DAWIDOWICZ: Ocena średnic przewodów wodociągowych za pomocą sieci neuronowych Kohonena 

Bożena GIL, Robert WRONA, Artur KAWCZYŃSKI: Analiza uszkadzalności sieci kanalizacyjnej dla jednego z miast na terenie Górnego Śląska  

Ewa HOŁOTA, Beata KOWALSKA: Przegląd metod wyznaczania lokalizacji punktów monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej         

Ryszarda IWANEJKO: Kolejne spojrzenie na wartość oczekiwaną niedoboru wody  

Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER: Rozważania o wybranych metodach wyznaczania niezawodności systemu kanalizacji grawitacyjnej       

Ryszarda IWANEJKO, Jarosław BAJER: Rozważania o wybranych metodach wyznaczania niezawodności systemu kanalizacji podciśnieniowej 

Ryszarda IWANEJKO, Agnieszka GENEROWICZ: Klasyfikacja przyczyn pożarów i ocena ryzyka ich występowania w obiektach gospodarki odpadami komunalnymi w aspekcie strat ekonomicznych, ekologicznych i społecznych 

Ryszarda IWANEJKO, Tomasz LEŃ: Analiza uszkadzalności sieci wodociągowej eksploatowanej przez SPGK w Sanoku  

Małgorzata IWANEK, Beata KOWALSKA, Dariusz KOWALSKI, Marian KWIETNIEWSKI, Katarzyna MISZTA-KRUK, Paulina MIKOŁAJUK: Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku  

Małgorzata IWANEK, Beata KOWALSKA, Dariusz KOWALSKI, Marian KWIETNIEWSKI, Katarzyna MISZTA-KRUK, Anna RZEPKA, Kornelia SZOTOWICZ: Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku 

Galina KALDA, Wioleta BABIARZ: Problematyka zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Podkarpacia

Galina KALDA, Natalia KOŁEK: Rozwój energetyki odnawialnej na Podkarpaciu 

Galina KALDA, Krzysztof SZAREK: Ocena efektywności wykorzystania alternatywnych źródeł energii w porównaniu z energią atomową 

Galina KALDA, Dorota WOJCIECHOWSKA: Analiza zastosowania innowacyjnych technologii do oświetlania, ogrzewania i klimatyzacji w krajach Europy 

Tomasz KAMIZELA, Mariusz KOWALCZYK, Małgorzata WORWĄG: Conditions for effective ultrasonic disintegration of activated sludge suspension 

Małgorzata KIDA, Piotr KOSZELNIK: Występowanie ftalanów i substancji powierzchniowo czynnych w środowisku

Katarzyna MAJ, Adam MASŁOŃ: Wieloparametryczna ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Rzeszowie przed modernizacją

Marcin MIRONOWICZ: Pompa ciepła solanka – woda z akumulatorem wodnym

Anna NOWACKA, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Damian PANASIUK: Analiza ilościowo-jakościowa wody pobieranej do uzdatniania ze zbiornika Goczałkowice w latach 1990-2013

Janusz Ryszard RAK: Propozycja oceny dywersyfikacji objętości wody w sieciowych zbiornikach wodociągowych

Henryk RÓŻAŃSKI, Krzysztof JABŁOŃSKI: Możliwości pozyskiwania biomasy leśnej na cele energetyczne w Polsce

Artur RUSOWICZ, Andrzej GRZEBIELEC: Aspekty prawne i techniczne zamiany czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Michał SMOGARZEWSKI, Piotr MARCINOWSKI, Jan BOGACKI, Jeremi NAUMCZYK: Zastosowanie procesów  koagulacji i flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków z produkcji kosmetyków 

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Dawid SZPAK: Niepewność w analizie ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Krzysztof BORYCZKO, Izabela PIEGDOŃ: Niekonwencjonalne metody analizy ryzyka awarii w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Ecological aspects of the natural gas use 

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Podstawy analizy niezawodności funkcjonowaniam instalacji wykorzystujących gaz ziemny

Statistics (unique pageviews): 3Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.