Strona: HSS-20-02 / Publishing House

HSS-20-02

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XVIII, 20 (2/2013), April-June 2013

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Gerhard Banse: Technikwissenschaften – Einheit von Erkennen und Gestalten

Małgorzata Baran, Justyna Stecko: Symulacyjny model gospodarki – przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

Andriy Hachkevych: К вопросу о правосубъектности вольного города Гданьска (на примере трудов Л. Эрлиха)

Greta Alina Jagiełła: O chłopcu, który przez całe życie próbował tłumaczyć język szkockich grobów. Edgara Allana Poego wyparcie się Szkocji

Marek Kiczek, Maciej Pompa-Roborzyński: Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga)

Mariusz Krzysztofiński: Polska Partia Robotnicza wobec Polskiej Partii Socjalistycznej na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1948

Dagmara Lewicka, Katarzyna Krot: The level of trust in innovative enterprises – measurement and analysis

Yevgenya Malyshko: Процесс взаимодействия субъектов негосударственного пенсионного обеспечения на рынке финансовых услуг

Annely Rothkegel: Risiko und Resilienz im Rahmen der Nachhaltigkeits-Kommunikation: semantische Modelle im Umgang mit Krisen

Eleonora Skiba: Формирование новой типологии гендерной идентичности в условиях постмодернизма

Łukasz Skowron: Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa

Andrzej Sołtys: Dyskusje wokół metodologicznego statusu teorii poznania w filozofii podmiotu

Jacek Strojny, Maciej Pompa-Roborzyński: Mechanizm koncentracji kapitału – Podkarpacie na tle innych regionów

Recenzja