Strona: RUTJEE-34-03 / Publishing House

RUTJEE-34-03

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 292, Elektrotechnika 34
RUTJEE, t. XXIII, z. 34 (3/15), July-September 2015

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.09.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Łukasz ZYCH, Tomasz BINKOWSKI: Wykorzystanie światła halogenowego w badaniu ogniw polikrystalicznych

Paulina BOJDA, Lúbomir BEŇA, Henryk WACHTA: Kreowanie iluminacji obiektów architektonicznych z uwzględnieniem oddziaływania oświetlenia drogowego 

Wiesława MALSKA, Henryk WACHTA: Wykorzystanie modelu ARIMA do analizy szeregu czasowego

Joanna MAZIARKA, Lúbomir BEŇA, Henryk WACHTA: Analiza rozkładu widmowego wybranych źródeł światła w procesie stabilizacji barwy

Victor BUSHER, Victorija YARMOLOVICH: Modeling and identification of systems with fractional order integral an differential

Mariusz TROJNAR: Komputerowa analiza obwodów nieliniowych prądu stałego

Ivanna BUBELA: Opracowanie wyników losowych obserwacji z płasko-normalnym rozkładem metodą statystyk pozycyjnych 

Veronika HERASYMENKO, Oleh SEHEDA, Bohdan STADNYK: The features of flame temperature measurement 

Olha OLESKIV, Ihor MYKYTYN: Metrological verification of cyber-physical systems