Strona: RUTJEE-35-02 / Publishing House

RUTJEE-35-02

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 294, Elektrotechnika 35

RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (2/16), April-June 2016

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 30.07.2016 r.
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of contents

Piotr HADAJ, Marek NOWAK: MPPT algorithms used in of photovoltaics 

Mariusz SZAREK, Mariusz NYCZ, Piotr HAJDER: Badanie sprawności systemów IDS/IPS przed atakami DOS i DDOS

Paweł SZELIGA, Mariusz NYCZ, Sara NIENAJADŁO: Analiza podatności serwerów WWW w odniesieniu do ataków odmowy usługi 

Michał DYMEK, Mariusz NYCZ, Alicja GERKA: Analiza statycznych metod obrony przed atakami SQL Injection 

Dariusz KOWALSKI, Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK: Klastry pracy awaryjnej w środowisku Microsoft Windows Server 2012

Bartosz KOWAL, Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK: Wybrane ataki na systemy bazodanowe 

Maksymilian BURDACKI, Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK: Programy antywirusowe typu klient/chmura - perspektywy rozwoju, wydajność, zagrożenia 

Bartosz BROŻEK, Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK: Badanie wydajności systemu operacyjnego zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem z wykorzystaniem analizy samopodobieństwa