Strona: RUTMech-02-14 / Publishing House

RUTMech-02-14

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86
RUTMech, t. XXXI, z. 86 (2/14), April-June 2014

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Tadeusz CHMIELNIAK, Paweł PILARZ: Modelowanie numeryczne odazotowania spalin metodą SCR   

Piotr CYKLIS, Roman DUDA: Metodyka sterowania hybrydowym sprężarkowo-sorpcyjnym obiegiem chłodniczym

Tomasz CZAKIERT, Wojciech NOWAK: Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 – osiągnięcia w projekcie strategicznym NCBR   

Michał DUDA, Jurij DOBRIAŃSKI, Daniel CHLUDZIŃSKI: Cykliczny termosyfon odwrócony o dwóch czynnikach roboczych

Piotr DUDA: Eksperymentalna weryfikacja metody rozwiązywania odwrotnego problemu przewodzenia ciepła

Piotr DZIERWA: Optimum heating of boiler drums

Agnieszka GARNYSZ, Zbigniew ZAPAŁOWICZ: Wpływ warunków otoczenia na wybrane parametry cieplne basenu kąpielowego z ruchomym zadaszeniem   

Damian JOACHIMIAK, Piotr KRZYŚLAK: Analiza rozkładu prędkości w komorze uszczelnienia labiryntowego na podstawie badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych   

Dariusz NANOWSKI: Analiza wydajności chłodniczej kaskadowego obiegu skraplania etylenu i stanu izolacji zbiorników ładunkowych podczas transportu ładunku na gazowcu LPG o pojemności 22500 m3

Tadeusz ORZECHOWSKI, Anna TYBURCZYK, Kinga ZIĘTALA: Wymiana ciepła przy wrzeniu na żebrze z pokryciem metalowo-włóknistym

Henryk OTWINOWSKI, Vladimir P. ZHUKOV, Evgenii V. BAROCHKIN: Matematyczne modelowanie podgrzewacza regeneracyjnego wody

Magdalena SOBCZAK, Zbigniew ZAPAŁOWICZ: Badania wstępne wpływu odsysania mieszaniny parowo-powietrznej na efektywność wymiany ciepła między chłodziwem a podgrzewaną powierzchnią   

Dawid TALER, Paweł OCŁOŃ: Numerical determination of the gas-side average heat transfer coefficients in the fin-and-tube heat exchanger   

Marcin TROJAN: Modelowanie CFD konwekcyjnego przegrzewacza pary   

Dariusz URBANIAK, Tomasz WYLECIAŁ, Vladimir P. ZHUKOV, Evgenii V. BAROCHKIN: Zastosowanie entropijnego uogólnienia rozkładu Maxwella-Boltzmanna do modelowania rozdrabniania w młynie strumieniowo-fluidalnym

Dariusz WAWRZYŃCZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Wojciech NOWAK: Możliwości zastosowania metody adsorpcyjnej do usuwania CO2 ze spalin kotłowych