Strona: JCEEA-17-02-t1 / Publishing House

JCEEA-17-02-t1

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (2/I/17), April-June 2017

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing
Publishing date - 30.05.2017
Access date - 30.05.2017
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of contents

Filip ZAKĘŚ: Zastosowanie metody różnic skończonych w dynamice cienkich płyt mostowych poddanych działaniu obciążeń ruchomych 
Piotr FEDELIŃSKI: Dynamically loaded branched and intersecting cracks 
Dariusz ROZUMEK, Roland PAWLICZEK. Janusz LEWANDOWSKI: Stanowisko do badań zmęczeniowych materiałów przy zginaniu ze skręcaniem
Przemysław WIELENTEJCZYK, Roman LEWANDOWSKI: Wpływ wyższych harmonicznych na nieliniowe drgania belek wykonanych z meteriału Kelvina-Voigta
Zdzisław PAWLAK: Identyfikacja cech sprężystych węzła konstrukcyjnego na podstawie wyników testu dynamicznego
Jan BOGACKI, Jarosław ZAWADZKI: Magnetic markers use for monitoring of environmental pollution caused by fracturing fluids during shale gas exploitation  
Andrzej CIŃCIO, Jan FEDOROWICZ: Aanalysis of wall structures subjected to mining discontinuous deformation
Urszula PAWLAK, Michał SZCZECINA: Dynamic stability criterion for the evaluation of a steel industrial hall with internal transport  
Seweryn KOKOT: Wpływ szybkości utraty słupa na dynamiczną odpowiedź konstrukcji żelbetowej
Marian KLASZTORNY, Karol ZIELONKA, Daniel B. NYCZ, Pawel POSUNIAK: Experimental verification of simulation
of TB32 crash test for SP-05/2 road safety barrier on horizontal concave arc
Zbigniew SIENKIEWICZ: Pionowe drgania własne osiowosymetrycznej sztywnej bryły zagłębionej w inercyjnej półprzestrzeni sprężystej
Lucjan KRÓL: Wyznaczenie zależności między efektywnością działania a sprawnością mechaniczną mechanizmu różnicowego
Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA: Weryfikacja stanu naprężenia w elementach nośnych zmodernizowanego koła pędnego górniczego urządzenia wyciągowego
Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA: Wytrzymałość cięgien nośnych górniczego naczynia wydobywczego
Janusz LEWANDOWSKI, Dariusz ROZUMEK: Ocena stopnia zużycia zespołu wentylatora na podst. pomiaru i analizy drgań łożysk
Krzysztof KOZIOŁ: Pomiary in-situ jako sposób na prognozę obciążenia dynamicznego budynków  
Danuta BRYJA, Adam POPIOŁEK: Analiza drgań wieszara cięgnowego jako modelu kolejowej sieci trakcyjnej obciążonej ruchem pantografów
Janusz SZMIDLA, Anna JURCZYŃSKA: Analiza drgań poprzecznych smukłej kolumny o zmiennym przekroju poprzecznym przy obciążeniu uogólnionym z siłą skierowaną do bieguna dodatniego
Barbara TOMCZYK, Anna LITAWSKA: A new tolerance model of vibrations of thin microperiodic cylindrical shells
Krystyna KUŹNIAR, Maciej ZAJĄC: Odpowiedź dynamiczna budynku mieszkalnego po termomodernizacji na wstrząsy pochodzenia górniczego  
Tomasz SIWOWSKI, Mateusz RAJCHEL, Damian KALETA: Charakterystyka dynamiczna mostu drogowego wykonanego z polimerowych kompozytów włóknistych FRP 
Jan WALCZAK: State-of-the-art time integration methods in the ADINA program
Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Wykrywanie uszkodzeń węzłów w modelu ramy stalowej na podstawie analizy inertancji 
Artur BOROWIEC, Leonard ZIEMIAŃSKI: Badania dynamiczne odbieraka prądu lekkiego pojazdu szynowego
Michał JUREK, Katarzyna MAJEWSKA, Magdalena MIELOSZYK, Wiesław OSTACHOWICZ, Leonard ZIEMIAŃSKI: Analiza połączenia płyta GFRP – usztywnienie z wykorzystaniem wibrotermografii
Roman LEWANDOWSKI: Całkowanie równań ruchu konstrukcji z ułamkowymi tłumikami Maxwella
Barbara MARKIEWICZ, Leonard ZIEMIAŃSKI: Analiza dynamiczna kompozytowych konstrukcji cienkościennych
Grzegorz PIĄTKOWSKI, Leonard ZIEMIAŃSKI: Eksperymentalna analiza modalna dźwigara kompozytowego FRP z kompozytową płytą pomostową 
Agnieszka GONTASZEWSKA-PIEKARZ, Jerzy KŁOSIŃSKI: Geological and seismic investigation of former lignite mining area in Zielona Góra – two case studies