Strona: HSS-21-01 / Publishing House

HSS-21-01

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XIX, 21 (1/2014), January-March 2014

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Sylwia Bazan, Katarzyna Bielec, Justyna Stecko: CSR – analiza płaszczyzny aksjonormatywnej

Paweł Grata: Polityka podatkowa wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego w latach 1935–1939

Аleksandr Gugnin, Аrtur Woźny: Политический лидер в маркетинговой интерпретации

Agata Ludera-Ruszel: Kształcenie zawodowe pracowników jako instrument przeciwdziałania zjawisku niedopasowania podaży i popytu na rynku pracy w Unii Europejskiej

Rafał Matera: Dolar amerykański jako czynnik mocarstwowej pozycji Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej

Joanna Mazur: Żar Afryki i syberyjskie łagry – totalitaryzm w powieści biograficznej Johna Maxwella Coetzee Życie i czasy Michaela K. oraz Aleksandra Sołżenicyna Jeden dzień Iwana Denisowicza

Марина Милюшина: Высшее учебное заведение как форма коммуникативного пространства созависимой личности

Izabela Oleksiewicz: Ochrona praw jednostki a problem cyberterroryzmu

Justyna Olędzka: Współczesna Rosja 1991–2011

Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Udział radzieckich resortów „siłowych” w „puczu sierpniowym” 1991 roku. Część1

Krystyna Trembicka: Walka z wrogiem – cecha konstytutywna komunistycznej myśli politycznej