Strona: RUTMech-01-16 / Publishing House

RUTMech-01-16

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 293, Mechanika 88

RUTMech, t. XXXIII, z. 88 (1/16), January-March 2016

(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)

Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.03.2016

Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content / Spis treści

Arkadiusz BEDNARZ, Michał KUŹNIAR, Evgeniy BOLTYNJUK: Temperature distribution as a method of measuring crack length in fatigue tests of compressor blade
Rafał GAŁEK: Zastosowanie algorytmów inteligencji obliczeniowej do wyznaczania właściwości cieplnych materiałów
Paweł GIL: Przejście strugi syntetycznej w strugę turbulentną
Sebastian GROSICKI: Wpływ koncentracji nanocząstek γ-Al2O3 na właściwości termofizyczne elektrolitu na bazie NaOH
Magdalena SOBCZAK, Zbigniew ZAPAŁOWICZ: Wpływ odsysania mieszaniny parowo-powietrznej na efektywność procesu chłodzenia strumieniem kropel
Anastasiya VINAKURAVA, Andrzej SKRZAT: Biomechanical properties of hip implant with ceramics coating
Marta WÓJCIK, Beata PAWŁOWSKA, Feliks STACHOWICZ: Recycling of automotive catalytic converters with application of magneto-hydrodynamic pump