Strona: RUTMech-04-16 / Publishing House

RUTMech-04-16

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 293, Mechanika 88
RUTMech, t. XXXIII, z. 88 (4/16), October-December 2016
 
(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)
 

Table of content

Stanisław ANTAS: Metody obliczeń parametrów kolektora stosowane w projekcie koncepcyjnym sprężarki promieniowej
Tadeusz BALAWENDER, Łukasz MICAŁ: Influence of friction stir welding tool geometry on tensile strength of the joint
Henryk CHARUN, Marian CZAPP, Stanisław CHAPP, Magdalena ORŁOWSKA: Effect of the inclination angle of the condenser on the heat  transfer coefficient value – experimental study
Janusz T. CIEŚLIŃSKI, Sławomir SMOLEŃ, Dorota SAWICKA: Experimental investigation of free convection of glycol-Al2Onanofluid from horizontal tube
Adam KOTOWSKI: Improvement in accuracy of natural frequency determination based on the envelope of cross-correlation function
Przemysław MOTYL, Jan ŁACH: Co-firing of coal with natural gas - computational simulations
Stanisław NOGA: Analiza drgań własnych płyt pierścieniowych  z otworami mimośrodowymi
Maria TYCHANICZ, Joanna WILK, Sebastian GROSICKI: Comparable  analysis of an investigation of biomass energetic properties
Lucjan WITEK: Experimental modal analysis of the turbine blade
Lucjan WITEK, Feliks STACHOWICZ: Thermo-mechanical stress analysis of the turbine of helicopter engine