Strona: RUTMech-03-14 / Publishing House

RUTMech-03-14

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86
RUTMech, t. XXXI, z. 86 (3/14), July-September 2014

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Łukasz BRODZIK, Andrzej FRĄCKOWIAK: The effect of the conductive layer on the thermal properties of damaged orbiter TPS panel

Przemysław CIŻMIŃSKI, Sylwia POLESEK-KARCZEWSKA, Dariusz KARDAŚ, Bartosz MERTAS: Cieplno-przepływowy model karbonizacji suchego węgla

Piotr CYKLIS, Przemysław MŁYNARCZYK: Passive pressure pulsation damping using shaped nozzles

Joanna DRATWA, Stanisław WITCZAK: Analiza procesu wrzenia amoniaku o różnym stopniu zaolejenia

Andrzej FRĄCKOWIAK, Michał CIAŁKOWSKI, Agnieszka WRÓBLEWSKA: Algorytm iteracyjnego rozwiązywania  zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła z minimalizacją oscylacji temperatury   

Sebastian GROSICKI, Robert SMUSZ, Joanna WILK: Koncepcja stanowiska do pomiarów współczynników wymiany masy/ciepła w mini-wymiennikach   

Arkadiusz GRUCELSKI, Jacek POZORSKI: Modelowanie z wykorzystaniem metody siatkowej Boltzmanna  termomechaniki przepływu wraz z reakcjami chemicznymi   

Ryszard KANTOR: Modelowanie hybrydowego obiegu chłodniczego przy wykorzystaniu programu LabVIEW   

Ryszard KANTOR, Mateusz MAJOCH: Numeryczne wyznaczanie stopnia zmieszania wody i kaolinu w mieszalniku statycznym

Agnieszka KIJO-KLECZKOWSKA, Monika KOSOWSKA-GOLACHOWSKA, Władysław GAJEWSKI, Katarzyna ŚRODA, Tomasz MUSIAŁ, Krzysztof WOLSKI: Spalanie osadów ściekowych w odniesieniu do węgla i biomasy

Krzysztof KNAŚ, Krzysztof SŁAWIŃSKI, Michał GANDOR, Wojciech NOWAK: Wpływ suszonego węgla brunatnego na pracę kotła CFB   

Anna KRASZEWSKA, Janusz DONIZAK, Marek JASZCZUR: Investigation of natural convection in cubical enclosure using  laser induced fluorescence

Dariusz MIKIELEWICZ, Jarosław MIKIELEWICZ, Jan WAJS, Michał BAJOR: Mikrosiłownia domowa jako źródło energii cieplnej i elektrycznej

Dariusz MIKIELEWICZ, Jarosław MIKIELEWICZ, Jan WAJS: Analiza możliwości współpracy elektrowni o mocy 900 mw z układem odzysku ciepła zasilającym ORC   

Łukasz PLESKACZ, Elżbieta FORNALIK-WAJS, Aleksandra ROSZKO: Velocity and temperature maldistribution due to the magnetic field influence   

Arkadiusz RYFA, Jacek SMOŁKA, Zbigniew BULIŃSKI, Mateusz BĘDKOWSKI: Model numeryczny sprzężonych procesów cieplnych występujących w zamkniętym stacjonarnym polu z generacją ciepła   

Dariusz Zdzisław SALAMONOWICZ, Wojciech JAROSZ, Rafał MATUSZKIEWICZ, Łukasz OSIAK: Modelowanie transportu masy i ciepła podczas wypływu strumieniowego gazu ze zbiornika zawierającego fazę skroploną   

Krzysztof SŁAWIŃSKI, Krzysztof KNAŚ, Michał GANDOR, Wojciech NOWAK: Suszenie węgla brunatnego w energetyce – możliwości zastosowania młyna elektromagnetycznego