Strona: JCEEA-17-04-T1 / Publishing House

JCEEA-17-04-T1

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (4/I/17), October-December 2017
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing
Publishing date - 30.12.2017
Access date - 30.12.2017
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 Table of content

Barbara TUROŃ, Dominika ZIAJA, Bartosz MILLER: Rejestracja i analiza pól przemieszczeń i odkształceń za pomocą systemu cyfrowej korelacji obrazu 3D
Bogusław SZUBA: Innowacyjne kształtowanie obiektów energooszczędnych na przykładzie przebudowy byłego obiektu wojskowego na centrum szkoleniowo konferencyjne w Prudniku
Anna MŁYŃSKA, Krzysztof CHMIELOWSKI, Dariusz MŁYŃSKI: Redukcja związków biogennych na wybranych oczyszczalniach ścieków województwa podkarpackiego z uwzględnieniem warunków pogody suchej i mokrej
Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Selected Issues of Gas Supply Safety
Nadezda STEVULOVA, Ivana SCHWARZOVA: Testing Hemp Hurds Composites with Alternative Binder
Jarosław ZAWADZKI: Praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii podczas procesu rewitalizacji wielkopłytowej tkanki miejskiej, na przykładzie osiedla piastowskiego w Poznaniu
Galina KALDA, Karolina KWAŚNIAK, Julia SOKOLAN: Analiza źródeł zanieczyszczenia miasta Rzeszowa
Marek GOSZTYŁA, Stanisław LEŚ, Krystian SIKORSKI: Stary Rynek w Rzeszowie tynki stosowane w procesie renowacji obiektów zabytkowych. Aspekty technologiczne
Nadiia SPODYNIUK, Olena GUMEN, Oksana OMELCHUK: Thermal Processes in Industrial Premises with Using Infrared Heating Systems
Adriana ESTOKOVA, Michaela SMOLAKOVA, Alena LUPTAKOVA: Trends of Co And Mn Leaching from Slag Mortars
Janusz RAK, Anna MISZTAL: Analiza strat wody w wodociągu miasta Jarosław
Anna DUDZIŃSKA: Analiza wpływu powierzchni przegród przezroczystych na mikroklimat pasywnego budynku użyteczności publicznej
Kamil RÓŻYCKI: Efekty energetyczne wybranych wariantów termomodernizacji budynków mieszkalnych
Alena TAZIKOVA: Environmental Life-Cycle Costs of Building Materials
Krzysztof JABŁOŃSKI, Włodzimierz STEMPSKI: Rola lasów i leśnictwa w pochłanianiu gazów cieplarnianych
Krzysztof BARAN, Marcin LEŚKO, Henryk WACHTA: Wizualizacja przedwojennej zabudowy dzielnicy żydowskiej w Przemyślu
Mateusz SZUBEL, Magdalena PAPKA, Mariusz FILIPOWICZ: Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów w wielowariantowej analizie homogenicznego spalania produktów zgazowania biomasy
Krzysztof ŚLEDZIEWSKI: Fatigue Assessment of Bridge Structures According to Eurocodes
Marek GOSZTYŁA, Agata MIKRUT: Badania budownictwa ludowego na wybranych przykładach historycznych miejscowości łemkowskich
Natalia KORCZ: Modele numeryczne uwzględniające tarczową pracę pokrycia dachowego z blach trapezowych
Michał PIĄTKOWSKI: Metody uwzględniania imperfekcji geometrycznych w kratownicach stalowych
Aleksandra ŚCIUBIDŁO, Przemysław ŚCIUBIDŁO: Wykorzystanie popiołów lotnych w inżynierii środowiska
Dariusz SZWARKOWSKI: Wpływ wykonania głębokiego wykopu pod budynek wysoki Mogilska Tower w Krakowie na istniejącą zabudowę w ujęciu modelu przestrzennego opartego na metodzie elementów skończonych (MES)
Tadeusz NOCH: Termodynamiczne czynniki robocze stosowane w pompach ciepła
Halina GARBALIŃSKA, Klaudia NARODOWSKA: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu keramzytowego
Jacek SZTUBECKI, Adam BUJARKIEWICZ, Rafał TEWS, Paulina BRUNKA: Badania odkształceń wieży telekomunikacyjnej poddanej wpływowi nasłonecznienia
Marcin MALINOWSKI: Dokładność wyznaczania pozycji z zastosowaniem
permanentnych usług internetowych PPP (Precise Point Positioning)
Anna SIKORA, Hanna HREHOROWICZ-GABER: Przekształcenia nowych terytoriów miejskich na przykładzie Rzeszowa
Wojciech ECKERT: Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli
Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji
Radosław PISKORSKI: Modelowanie 3d budynków na potrzeby waloryzacji miejskiego krajobrazu z wykorzystaniem analiz widoczności na przykładzie Krakowa
Piotr BANASIK, Anna NĘDZA: Możliwości wykorzystania modelu quasi-geoidy w niwelacji
Marek NALEPKA: Monitorowanie uszkodzeń w ramie żelbetowej
Agnieszka WDOWIAK: Struktura drewna konstrukcyjnego
Aleksander DUDA: Wybrane sposoby wykorzystania zużytych opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym
Michał BIENIASZ, Tadeusz GARGULA: Ocena możliwości zastosowania geodezyjnych technik pomiarowych do wyznaczania deformacji górotworu na terenie kopalni soli Kłodawa
Marek ŚLUSARSKI, Magdalena JURKIEWICZ: Metody poprawy parametrów dokładnościowych dawnych geodezyjnych osnów pomiarowych
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Dominika SKOWROŃSKA: Approach to Analyse the State of Health Resorts Base in Podkarpackie Province
Marian PONIEWIERA, Ewa MACIEJOWSKA-FIGIEL, Justyna ORWAT: Zastosowanie programu GEOLISP do tworzenia dokumentacji kartograficznej odkrywkowego zakładu górniczego