Strona: RUTJEE-33 / Publishing House

RUTJEE-33

Scientific Letters of Rzeszow University of Technology 289
ELECTRICAL ENGINEERING z. 33, 2013

RUTJEE-289-z-33
(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

 

Table of content

Wspomnienie dr. hab. inż. Jerzego Bajorka
Profesor Roman Dzieślewski – 150 rocznica urodzin

Robert BĘBEN: Ocena wpływu generatora synchronicznego w urządzeniach kogeneracyjnych na wewnętrzną instalację elektryczną zakładu produkcyjnego pod kątem możliwości optymalizacji parametrów sterowania

Tomasz BINKOWSKI: Model RT (czasu rzeczywistego) trójgałęziowego falownika napięcia

Piotr BOGDAN, Tomasz BINKOWSKI: System elektronicznego sterowania skalarnego silników indukcyjnych w oparciu o mikrokontroler STM32F103

Mariusz BORKOWSKI: Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Kupradze w zagadnieniu hierarchicznego szacowania macierzy pojemności

Rafał CHORZĘPA, Radosław CIEŚLAK: Wstępna analiza danych z przepływomierza wody uzdatnionej w gminnej stacji uzdatniania wody

Roman DMYTRYSZYN: Obliczanie wyznaczników przy analizie obwodów metodą węzłową

Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI: Analiza przepięć piorunowych przenoszonych przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia

Marcin JAMRO, Dariusz RZOŃCA, Jan SADOLEWSKI, Andrzej STEC, Zbigniew ŚWIDER, Bartosz TRYBUS, Leszek TRYBUS: Środowisko inżynierskie Control Program Developer obecnie

Piotr JANKOWSKI-MIHUŁOWICZ, Damian KAWALEC: Synteza mikropaskowej anteny czytnika/programatora RFID pasma UHF

Kamil KUBIAK: Układ optyczny oprawy oświetlenia iluminacyjnego do wyrównanego oświetlenia powierzchni

Marek ŁOBODA: Aktualizacja danych o częstości doziemnych wyładowań atmosferycznych w Polsce do oceny ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów budowlanych 

Wiesława MALSKA, Henryk WACHTA, Andrzej PANEK: Iluminacja pałacu Tyszkiewiczów w Weryni

Adam MAZURKIEWICZ: Modelowanie zmiennej indukcyjności pasm reluktancyjnego silnika skokowego przy użyciu pakietu SIMULINK

Adam POWRÓZEK: Control methods analysis of switched reluctance machine

Mirosław SOBASZEK: Dobór bezpiecznych nastaw mikroprocesorowego regulatora PID w układzie przetwornicy napięcia typu step-down

Konrad SOBOLEWSKI, Piotr BARAŃSKI, Jan WISZNIOWSKI, Marek ŁOBODA: Struktura elektryczna doziemnych piorunowych wyładowań wielokrotnych na podstawie danych uzyskanych z lokalnego systemu detekcji wyładowań atmosferycznych (LSDWA) w rejonie Warszawy w 2009 r. 

Andrzej SOWA: Koordynacja zaleceń ochrony odgromowej z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń

Marcin SZEWCZYK, Wojciech PIASECKI, Mariusz STOSUR, Tomasz KUCZEK, Przemysław BALCEREK, Marek FLORKOWSKI: Wybrane aspekty analizy narażeń przepięciowych stacji wysokich i najwyższych napięć typu GIS powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych

Ilhan TARIMER: Selected aspects from general energy perspective of Turkey

Ilhan TARIMER, Carlo MAZZETTI, Bolesław KUCA, Zdobysław FLISOWSKI: Considerations of efficiency for internal lightning protection

Grzegorz TOMASZEWSKI: Ocena efektywności przetwarzania energii pola elektromagnetycznego w układzie P2110 dla pasma UHF

Henryk WACHTA, Wiesława MALSKA, Łukasz ŁUSZCZ: Pomiary kolorymetryczne wybranych monitorów komputerowych

Stanisław WOJTAS: Ocena przydatności rozległych systemów uziemień do celów ochrony odgromowej

Stanisław WOJTAS, Marek OLESZ: Uwzględnienie rejestracji wyładowań atmosferycznych w projektowaniu ochrony odgromowej

Zofia WRÓBEL: Wybrane zagadnienia w modelowaniu zagrożenia piorunowego sieci trakcyjnych dla uszynień grupowych w układzie otwartym

Stanisław WYDERKA, Grzegorz MASŁOWSKI, Robert ZIEMBA, Grzegorz KARNAS, Kamil FILIK: Badanie rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i instalacji elektrycznej budynku

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.23 - 2024.05.23
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.