Strona: HSS-20-03 / Publishing House

HSS-20-03

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XVIII, 20 (3/2013), July-September 2013

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Robert Dankiewicz, Aleksandra Kalandyk: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

Piotr Długosz: Aspiracje zawodowe polskiej i ukraińskiej młodzieży – podobieństwa i różnice

Piotr Domka: Myśl filozoficzna Emmanuela Levinasa wobec problemu Holokaustu

Gerd Grübler, Krzysztof Michalski: Möglichkeiten und Grenzen einer ethischen Fundierung von Technikfolgenabschätzung

Dorota Kamuda, Małgorzata Trybus: Straż graniczna i jej zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki

Adriana Kaszuba-Perz, Paweł Perz: Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach

Marlena Lorek, Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne – teoria i praktyka na przykładzie wybranych zagadnień w Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939)

Paweł Merło: Implications of discounting methods and relations between NPV, IRR and MIRR for efficiency evaluation of investment projects

Barbara Ochab, Agata Warmińska: “Podkarpacie country – life quality cluster” as an example of integrated sustainability solution established in south-east part of Poland

Tetyana Poyarkova: Crisis syndrome of modernization: Ukrainian variant

Павел Прыгунов, Виктор Литвиненко. Кристина Карпова: Негосударственная система безопасности предпринимательства как одна из основ инновационного построения современной архитектуры национальной безопасности Украины

Ryszard Pukała: Rynek ubezpieczeniowy krajów Grupy Wyszehradzkiej w warunkach spowolnienia gospodarczego

Элеонора Скиба: Гендерная идентичность как отражение социально-культурных изменений общества

Justyna Stecko: W poszukiwaniu pierwszej przyczyny zła – filozofia Mariana Zdziechowskiego

Jacek Strojny: Demograficzne i ekonomiczne konsekwencje drenażu kapitału ludzkiego na przykładzie Podkarpacia

Анатолий Ткач: Финансовые механизмы развития корпораций сша в посткризисный период
Iwona Wojciechowska: Spójność wizerunku w polityce

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.