Strona: JCEEA-03-13 / Publishing House

JCEEA-03-13

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), July-September 2013

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Janusz RAK, Łukasz SYPIEŃ: Analiza strat wody w wodociągu miasta Jasła

Leszek STYSZKO, Adam BOGUSKI, Diana FIJAŁKOWSKA: Wpływ nawożenia na zamieranie karp wierzby energetycznej przy uprawie na glebie lekkiej   

Ewa J. LIPIŃSKA: Substancje niebezpieczne w strefie ochrony uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI: Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego

Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ, Marcin BIZUKOJĆ: Nowa zautomatyzowana procedura oznaczania udziału bakterii nitkowatych w kłaczkach osadu czynnego

Tadeusz MOLENDA: Analiza stężeń żelaza (Fe) i manganu (Mn) w odciekach i wodach kopalnianych (na przykładzie obiektów z górnośląskiego zagłębia węglowego)

Anna ŚWIERCZYŃSKA, Jolanta BOHDZIEWICZ: Współoczyszczanie odcieków ze ściekami mleczarskimi w sekwencyjnym bioreaktorze membranowym 

Mariola RAJCA: Układ hybrydowy wymiana jonowa – ultrafiltracja w oczyszczaniu wód w reaktorze membranowym

Katarzyna GRZESIK-WOJTYSIAK: Ocena modelu IWM-PL – polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadami 

Jolanta BOHDZIEWICZ, Gabriela KAMIŃSKA, Edyta KUDLEK: Wpływ stopnia odzysku permeatu na wydajność i efektywność nanofiltracyjnego doczyszczania ścieków komunalnych 

Bogusław MICHALEC, Marek TARNAWSKI, Tomasz KONIARZ: Zamulenie jako czynnik ograniczający zasoby wodne zbiorników małej retencji 

Andrzej WAŁĘGA, Agnieszka CUPAK, Bogusław MICHALEC, Katarzyna WACHULEC: Wpływ parametrów fizyczno-geograficznych zlewni i charakterystyk opadu na czas koncentracji odpływu 

Joanna CZARNOTA, Janusz A. TOMASZEK, Małgorzata MIĄSIK, Monika ZDEB: Tlenowy osad granulowany – charakterystyka czynników wpływających na proces granulacji w sekwencyjnych reaktorach porcjowych 

Agnieszka BUGAJSKA, Andrzej KULIG: Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli EX-POST oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK: Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim

Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK: Ocena efektywności oczyszczalni ścieków w Lubaczowie

Tomasz WINNICKI, Paulina TUŹNIK: Bezemisyjne technologie przetwarzania stałych odpadów komunalnych – najkrótsza droga spełnienia trudnych wymogów unijnych

Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Krzysztof NOWAK, Sławomir RABCZAK: Wykorzystanie energii słonecznej, jako jednego z czynników poprawiających jakość powietrza 

Małgorzata MIĄSIK, Joanna CZARNOTA, Janusz A. TOMASZEK: Emisja gazów cieplarnianych z obiektów oczyszczalni ścieków

Anna KRÓL, Małgorzata WZOREK: Ocena roli cynku podczas wytwarzania kompozytów mineralnych

Renata GRUCA-ROKOSZ: Stan troficzny zbiornika zaporowego Rzeszów