Strona: RUTMech-01-15 / Publishing House

RUTMech-01-15

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87

RUTMech, t. XXXII, z. 87 (1/15), January-March 2015

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Tabel of content

Sergei BOSIAKOV, Anastasiya VINAKURAVA, Andrei DOSTA: Deformations at the craniofacial complex depending on the HYRAX device design

Marcin DEREŃ: Aminiature on-board data recorder for unmanned latform  

Piotr KOLASIŃSKI, Zbigniew ROGALA: The use of spiral heat exchangers in the ORC domestic systems

Piotr KRAWCZYK: Badania doświadczalne suszarni słonecznej osadów ściekowych – szybkość suszenia w funkcji parametrów wentylacji

Karol MAJEWSKI, Sławomir GRĄDZIEL: Wyznaczanie spadku ciśnienia w parowniku kotła z naturalnym obiegiem wody 

Ziemowit OSTROWSKI, Piotr BULIŃSKI, Wojciech ADAMCZYK,Paweł KOZOŁUB, Andrzej J. NOWAK: Numerical model of heat transfer in skin lesions  

Marcin PANOWSKI, Robert ZARZYCKI: Analiza możliwości rekuperacji ciepła z układu separacji CO2 na potrzeby bloku energetycznego

Grzegorz PRZYBYŁA, Stefan POSTRZEDNIK, Zbigniew ŻMUDKA: The heat transfer coefficient calculations of internal combustion engine fuelled with natural gas 

Krzysztof SZWAJKA: Surface roughness after drilling of laminated chipboard

Robert ZARZYCKI, Rafał KOBYŁECKI, Marcin KRATOFIL, Damian PAWŁOWSKI, Zbigniew BIS: Tworzenie i redukcja tlenku azotu w warunkach oxyspalania