Strona: RUTMech-04-15 / Publishing House

RUTMech-04-15

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87

RUTMech, t. XXXII, z. 87 (4/15), October-December 2015

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Mojtaba BIGLAR, Feliks STACHOWICZ, Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Magdalena GROMADA: Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej za pomocą piezoelektrycznych elementów pomiarowych oraz wykonawczych 
 
Wiesław FRĄCZ, Grzegorz JANOWSKI: Wykorzystanie programu Autodesk Moldflow® MPI w opracowaniu  technologii RTM wytwarzania elementów kompozytowych 
 
Magda JOACHIMIAK, Michał CIAŁKOWSKI: Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego z numerycznym całkowaniem splotu
 
Stanisław KUT, Grażyna RYZIŃSKA, Bernadetta NIEDZIAŁEK: Upsetting of elastomeric material. The results of  numerical and experimental investigations 
 
Witold NIEMIEC, Marta WÓJCIK: Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w wybranych oczyszczalniach
 
Grażyna RYZIŃSKA, Andrzej SKRZAT: Designing an impact energy-absorbing device: numerical simulations
 
Marcin SZUSTER: Planowanie ruchu mobilnego robota kołowego z zastosowaniem algorytmów z logiką rozmytą
 
Tomasz TRZEPIECIŃSKI, Irena NOWOTYŃSKA, Feliks STACHOWICZ, Tomasz MALINOWSKI, Tomasz PIEJA:  Thermovisual analysis of stainless steel sheet heating 
 
Recenzenci współpracujący – 2015 
Informacje dla autorów