Strona: HSS-24-02 / Publishing House

HSS-24-02

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XXII, 24 (2/2017), April-June 2017

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

Final publishing version-access date at the moment of publishing

 

Table of content

Fryderyk Czekaj: Wykorzystanie urządzeń noktowizyjnych w okresie II wojny światowej przez niemieckie jednostki pancerne 
Katarzyna Filipowicz, Tomasz Tokarski: Oddziaływanie stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD 
Katarzyna Flisak: Formy zabezpieczenia społecznego osób bezrobotnych w Polsce w latach 90. XX wieku 
Оксана Ганяйло, Елена Колесникова: Учетные оценки и учетная политика предприятия: особенности формирования
Lidia Gawlik: Opportunities and threats for hard coal mining in Poland 
Aleksandr Gugnin:
Русский чёрный пp 
Andriy O. Hachkevych:
Ludwik Ehrlich. Krakow Period of His Life (1940-1968) 
Anna Hanus:
Profilowanie rzeczywistości w mediach. Językowy obraz Marcela Reicha-Ranickiego w dyskursie prasowym wokół publikacji Gerharda Gnaucka – perspektywa kontrastywna 
Elżbieta Horoszewicz, Edyta Sweklej, Roman Niedziółka, Krzysztof Tereszkiewicz:
Wykorzystanie psów jako forma wzbogacenia oferty gospodarstw agroturystycznych 
Ryszard Klamut, Agata Kantor:
Ocena demokracji i poziom aktywności obywatelskiej i ich związki z poglądami politycznymi i udziałem w wyborach 
Monika Klemke-Pitek:
Wsparcie administracji samorządowej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
Michał Klimek:
Effects of road transport on human safety in Mazowieckie province 
Grzegorz Lew:
Budżetowanie kosztów klientów w przedsiębiorstwach handlowych 
Rafał Matera: G8 –
Suspension or Fall? From Cold War to Cold War. A Short History of Russian Participation in Major Industrial Democracies
Krzysztof Michalski:
Programy etyczne w zarządzaniu organizacjami zainteresowania publicznego 
Justyna Olędzka:
Stimulating the holdingisation of the Russian economy in 1991–2008. Outline of the problem 
Anna Ostrowska-Dankiewicz, Katarzyna Tompalska:
The Canadian base pension plan facing contemporary challenges 
Kamilla Pękalska:
Charakter prawny i funkcje wysokiego komisarza OBWE ds. mniejszości narodowych 
Lesław Pietrewicz:
Niepewność, postmodernizm i wzrost gospodarczy
Krzysztof Prendecki, Krzysztof Rejman, Włodymyr Demczenko, Kamil Kardis, Beáta Balogová:
Different approaches to fans and sports arenas 
Ryszard Pukała, Natalia Vnukova:
Оценка развития страхового рынка Украины c учетом требований ЕС
Agnieszka Smarzewska, Ewelina Melaniuk, Agnieszka Dymicka, Adam Szepeluk: Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów 
Hanna Sommer:
Flash mob – tłum spontaniczny…? 
Marek Urbanik:
Analysis of consumer expectations related to the services provided by gas company