Strona: MMR-24-03 / Publishing House

MMR-24-03

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXII,  24 (3/2017),  July-September
2017
(p-ISSN 2300-6366),  (e-ISSN 2353-0758)

Data udostępnienia w momencie opublikowania
Date of availability at the moment of publishing 
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL

Table of contents

Bogusław BEMBENEK: Klastrowy produkt turystyczny jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrem turystycznym  
Bogdan ĆWIK:
Postrzeganie zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji  
Beata GIERCZAK-KORZENIOWSKA:
Ocena korzyści organizacyjno-zarządczych w transporcie lotniczym w wyniku zastosowania analiz benchmarkingowych  
Oktawia JURGILEWICZ:
Obowiązki administracji obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska  
T. Bartosz KALINOWSKI, Magdalena KUCIA:
Outsourcing funkcji magazynowania a rentowność organizacji – studia przypadków  
Waldemar KRZTOŃ:
Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji  
Marlena LOREK:
Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa  
Лариса ЛЫСАКОВА: У
словия внедрения плюралистической модели государственно-управленческой деятельности в Украине
Paweł ŁUKA:
Dynamika zmian liczby osób korzystających z usług noclegowych w hotelach w województwie podkarpackim  
Izabela OLEKSIEWICZ:
A legal assessement of management of the European Union cyberterrorism policy  
Anna OSTROWSKA-DANKIEWICZ, Tomasz TOMCZYK:
Znaczenie programów grupowych ubezpieczeń na życie w procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach  
Grzegorz ROSŁAN:
Rola Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej w systemie bezpieczeństwa Rosji  
Marek SOCHOŃ:
Podatność przedsiębiorstwa na kryzys – koncepcja ostrzegania przed zagrożeniem wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwie  
Celina SOŁEK-BOROWSKA, Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA:
Through the gender looking glass: female students attitude towards entrepreneurship  
Joanna WOŹNIAK, Karol FILL:
Influence of acquaintanceship with a mass event rules and regulations on the perception of the selected aspects of safety by participants