Strona: MMR-20-01 / Publishing House

MMR-20-01

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XVIII, 20 (1/2013), January-March 2013

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Ruslan Ivanovich Buriak: Monitoring of quality level of activity of private joint stock company «CAGMA»

Robert Częścik: Police mobile command post

Władysław Filar, Wiesław Kąkol: Znaczenie średnich ruchomych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na giełdzie

Nataliia Gerasymchuk: Development of resource saving strategy in economic activity of agricultural enterprises

Hanna Hall: Zastosowanie metod NPS i CSI w badaniach poziomu satysfakcji i lojalności studentów

Zdzisław Nowakowski: Znaczenie organów parlamentarnych w powojennych organizacjach bezpieczeństwa europejskiego 

Irena Nowotyńska: Zastosowanie analizy XYZ w gospodarowaniu zapasami firmy

Monika Pasternak-Malicka: Mentalność i moralność podatkowa a reakcje gospodarstw domowych na obowiązek podatkowy

Sharyn Rundle-Thiele, Dariusz Siemieniako, Krzysztof Kubacki, Sameer Deshapnde: Benchmarking alcohol literacy: a multi country study

Jacek Strojny: Standardy kontroli zarządczej – wymiar praktyczny wdrożenia

Joanna Wiażewicz: Działalność promocyjna gmin województwa podkarpackiego adresowana do turystów 

Lesia Zaburanna: Маркетинговое исследование портрета потребителей услуг сельского зеленого туризма

Zimon Grzegorz: Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe

Bożydar Ziółkowski: The world trends in eco-innovation assessment

Statistics (unique pageviews): 2Unikalne odsłony z okresu 2022.05.29 - 2024.05.29
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.