Strona: RutMech-17-01 / Publishing House

RutMech-17-01

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89
RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (1/17), January-March 2017

(p-ISSN 0209-2689,  e-ISSN 2300-5211)

Ostateczna wersja opublikowana - data udostępnienia w momencie opublikowania 30.03.2017

Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL
 

Table of content

Fatina Liliana BASMADJI, Jan GRUSZECKI: Planowanie trasy bezzałogowego statku powietrznego podczas lotu nad terenem z przeszkodami  
Andrzej CIEŚLIK, Andrzej PAZUR, Andrzej SZELMANOWSKI:
Metody konwersji danych nawigacyjnych w układach odniesienia stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych  
Wiesław FRĄCZ, Grzegorz JANOWSKI, Grażyna RYZIŃSKA:
Selected aspects of manufacturing and strength evaluation of porous composites based on numerical simulations  
Adam JAROSZEWICZ:
Analiza możliwości wykorzystania ogniwa paliwowego SOFC jako pomocniczej jednostki mocy APU dla współczesnego samolotu pasażerskiego  
Wojciech KUCAB, Adam MARCINIEC:
Wpływ rozszerzalności cieplnej na współczynnik nierównomierności rozkładu obciążenia wzdłuż linii styku  
Marcin LACKOWSKI, Jarosław KARWACKI:
Experimental analysis of the dielectrophoretic forces influence on height of rise of fluid in a capillary system for boiling control in microchannel  
Jacek PIELECHA, Remigiusz JASIŃSKI, Jarosław MARKOWSKI:
The emissivity of the turbine engine powered by biofuel  
Jacek PIENIĄŻEK, Łukasz ZAJĄCZKOWSKI:
Zautomatyzowane stanowisko do badania przetworników ciśnienia z uwzględnieniem temperatury  
Gennady SHUSHKEVICH, Svetlana SHUSHKEVICH, Aleksandr KUTS:
On the scattering of electromagnetic waves by bi-isotropic spherical shell . 111
Andrzej TOMCZYK:
Modelowanie rzeczywistych zakłóceń występujących podczas lotu na podstawie zapisów rejestratora pokładowego  
Joanna WILK, Robert SMUSZ:
Initial investigations of coil heat exchanger utilizing waste heat from air conditioning system