Strona: MMR-21-01 / Publishing House

MMR-21-01

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XIX, 21 (1/2014), January-March 2014

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Małgorzata Baran, Justyna Stecko: Symulacyjny model produkcja-zbyt w konwencji metody dynamiki systemów przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem

Robert Dankiewicz, Paweł Merło: Ryzyko odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej

Grzegorz Droba, Sabina Przepióra: Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzi marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie działań Rzeszowa

Krystyna Kmiotek, Jan Polaszczyk: Świadomość warunków i wymagań rynku pracy w opiniach studentów w gospodarce opartej na wiedzy 

Andrzej Kozina: Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami 

Paweł Łuka: Wpływ użyteczności produktów na proces podejmowania decyzji na rynku

Irena Nowotyńska: Zagadnienie minimalizacji pustych przebiegów w firmie kurierskiej

Marek Ossowski: Identyfikacja obszarów wykorzystania benchmarkingu strategicznego w publicznej szkole wyższej

Monika Pasternak-Malicka: Aktywność na rynku pracy młodzieży a kwalifikacje zawodowe i wykształcenie absolwentów w województwie podkarpackim

Iwona Pisz, Iwona Łapuńka: Budowanie konkurencyjności oraz rozwój relacji firm sektora MSP z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Adam Ryszko: Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce .

Bożena Sowa: Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

Vadym Tatus: Моделирование рисков проектов автомобильных дорог.