Strona: HSS-21-03 / Publishing House

HSS-21-03

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XIX, 21 (3/2014), July-September 2014

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Gerhard Banse: Nachhaltige Entwicklung und Kultur – Anregungen zur Diskussion

Zoltan Bartha: Mid-term effects of the flat rate personal income tax in Hungary

Anna Golovkova: Transformation of global corporations by implementing mobility technology

Olga Janikowska: Kosmopolityzm instytucjonalny a zrównoważona gospodarka światowa

Ryszard Janikowski: Nachhaltigkeit als imperativ des alltags

Аndrzej Kiepas: Gesellschaftliche Verantwortung als Grundlage eines nachhaltigen Unternehmens

Tomasz Kuczur: Political offense and the shape of the political system. Reflections on the mixed theory, preponderance and civil disobedience. Part 2

Karolina Łatka, Małgorzata Łatka: The influence of current global liquidity trends on economic stability in emerging countries

Andreas Metzner-Szigeth: Technik und Kultur als Medien der Nachhaltigkeit – Gibt es einen Nexus von Humanökologie, philosophischer Anthropologie und Gesellschaftstheorie?

Krzysztof Michalski: Rentables, umweltfreundliches und gesellschaftsdienliches Wirtschaften ist möglich. Mehr Nachhaltigkeit dank einer besseren Operationalisierung von Corporate Social Responsibility

Bohuslava Mihalčová, Luboš Socha, Barbora Gontkovičová, Lucia Bednárová: Quality of social services and facilities

Paweł Mikołajczak: Struktura finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw refundowanych z funduszy europejskich w Wielkopolsce

Jadwiga Nycz-Wróbel: Różnice w sposobie prezentowania informacji dotyczących wskaźników efektywności środowiskowej

Waldemar Paruch: Authoritarianism in Europe in the twentieth century: a political-science analysis of the characteristics of the political system (part 2)

Наталия Семёнова: Традиционныеценности вмеждународномправе

Mirosław Sołtysiak, Magdalena D. Suraj: Internet banking awareness and preferences among young people in Poland

Justyna Stecko: Idea katolickiego modernizmu w filozoficznych poszukiwaniach Mariana Zdziechowskiego

Lesya Zaburanna, Nataliia Gerasymchuk: Optimization of agriculture production on the basis of resource saving strategy

Robert Zajdler: Uwagi krytyczne do regulacji „obliga giełdowego” jako sposobu budowania hurtowego rynku gazu ziemnego w Polsce

Bożydar Ziółkowski: Sustainability–culture interface in the social, environmental and economic perspective