Strona: JCEEA-04-15 / Publishing House

JCEEA-04-15

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXII, z. 62 (4/15), October-December 2015

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (29.02.2016.)

 

Table of content

Witold BASIŃSKI: Displacement amplitudes of forced vibration in double-slope SIN girders with semirigid joint

Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Marta SKIBA: Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry – mapy mentalne

Lidia BUDA-OŻÓG: Analiza wpływu kształtowania zbrojenia w traczy projektowanej metodą ST

Patryk DENIZIAK, Elżbieta URBAŃSKA-GALEWSKA, Wojciech MIGDA: Analizy wpływu współpracy blach poszycia z konstrukcją nośną na wartości sił wewnętrznych i przemieszczeń hali stalowej

Kamil GASIŃSKI: Koncepcja budynku o wysokości 1000 m w tle światowego budownictwa wysokiego

Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI, Zbigniew STACHURA: Analiza nośności stalowej ramy płaskiej o blachownicowych elementach smukłościennych

Agnieszka GŁUSZKO, Lucjan ŚLĘCZKA: Weryfikacja stateczności elementów ściskanych za pomocą analizy zaawansowanej

Miron GOGOL: The combined metal structures with the calculating regulation efforts

Bronisław GOSOWSKI, Piotr ORGANEK, Michał REDECKI: Nośność zakrytego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi

Dmytro HARASYM, Volodymyr LABAY: Investigations of the innovation model of exergy effectiveness of air conditioning system for operating cleanrooms

Waldemar IZDEBSKI, Zbigniew MALINOWSKI: Analiza stanu numeracji adresowej w Polsce i możliwości jej wykorzystania przez obywateli i administrację

Joanna JANICKA, Wioleta BŁASZCZAK-BĄK, Anna SOBIERAJ: Porównanie pomiarów z inwentaryzacji linii wysokiego napięcia za pomocą lotniczego skaningu laserowego oraz tachimetrii

Joanna JANICKA, Sławomir CELLMER: Zastosowanie niestandardowego kryterium optymalizacji w transformacji Helmerta przy przeliczaniu współrzędnych

Roman KADAJ: Układy odniesienia pl-etrf89, pl-etrf2000 i relacje między nimi

Peter KAPALO, Anna SEDLAKOVA, Orest VOZNYAK, Ladislav TAZKY: Requirement to the fresh air in the congregation room

Peter KAPALO, Orest VOZNYAK: Experimental measurements of a carbon dioxide concentration for determining of a ventilation intensity in a room at pulsing mode  

Janusz KOGUT, Lidia BUDA-OŻÓG, Wanda KOKOSZKA, Izabela SKRZYPCZAK: O możliwościach wzmacniania mostów płytowo belkowych w aspekcie projektowania i realizacji robót wzmocnieniowych

Tomasz KOZŁOWSKI, Robert SZULAR: Kształtowanie wysokościowych budynków mieszkalnych na przykładzie zespołu Olszynki Park w Rzeszowie

Wiesław KUBISZYN: Kształtowanie, projektowanie i wykonawstwo stalowych przewodów spalinowych kominów dwupowłokowych

Anna KUCHARCZYK: Nośność zakotwienia stalowego masztu antenowego w istniejących elementach budynku

Krzysztof KUCHTA, Mariusz MAŚLAK: Failure modes determining the resistance and the stability of steel cellular beams

Barbara MARKIEWICZ, Leonard ZIEMIAŃSKI: Numerical modal analysis of the FRP composite beam

Mariusz MAŚLAK, Ryszard SKIBA: Wybrane realizacje budynków z konstrukcją nośną wykonaną z zastosowaniem stali frs odpornych na temperaturę pożarową  

Ludmila MECIAROVA, Silvia VILCEKOVA: Analysis of VOCs in the indoor environment

Maria MRÓWCZYŃSKA, Małgorzata WAWER: Próba budowy katastru słonecznego na obszarze miasta Zielona Góra

Imad MUALLA, Borislav BELEV: Analysis, design and applications of rotational friction dampers for seismic protection

Grzegorz OLENIACZ, Izabela SKRZYPCZAK, Lidia BUDA-OŻÓG, Janusz KOGUT: Badania przemieszczeń stalowych wież telekomunikacyjnych o różnej konstrukcji trzonu  

Krzysztof OSTROWSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Hierarchical validation of FEM models of bolted joints

Karol PERETA, Leonard ZIEMIAŃSKI: Evaluation of the efficiency of an noise barrier along the railway line Rzeszow-Medyka

Marian PONIEWIERA, Iwona JELONEK, Barbara GĄSIOR: Model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych – pierwszy komunikat  

Angelika RACZAK, Barbara MARKIEWICZ, Magdalena BATKO: Analiza numeryczna rozkładu naprężeń skręconego i obciążonego arkusza blachy fałdowej

Marta RYMAR, Lucjan ŚLĘCZKA: Resistance and durability analysis of steel supporting structure on the bell tower of St. Trinity church in Krosno

Zbigniew SIEJKA: Opracowanie sieci wektorowej gnss, zintegrowanej z pomiarami klasycznymi na przykładzie osnowy kolejowej

Nadezda STEVULOVA, Ivana SCHWARZOVA, Eva TERPAKOVA, Eva SINGOVSZKA: Optimization of organic filler properties by its physical treatment

Krzysztof TROJNAR: Soil – hybrid pile interaction under lateral load

Pavlo VEGERA, Roman KHMIL, Zinoviy BLIKHARSKYY: The shear strength of reinforced concrete beams without shear reinforcement

Silvia VILCEKOVA, Eva KRIDLOVA BURDOVA: Rating of indoor environmental quality in systems of sustainability assessment of buildings

Agnieszka WIATER, Mateusz RAJCHEL, Tomasz SIWOWSKI: Badania płyt pomostu z betonu lekkiego zbrojonych prętami kompozytowymi gfrp

Krzysztof WILK: Wstępne rozpoznanie geotechniczne terenów dolin rzecznych pochodzenia aluwialnego poprzez zastosowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych

Ireneusz WYCZAŁEK, Efthymios TSANTOPOULOS: Investigations over using mirrors and prisms in geodetic monitoring of building structures

Paweł ŻWIREK: Wybrane zagadnienia stosowania nominalnie płaskich blach fałdowych i paneli samonośnych do realizacji dachów zakrzywionych

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.