Strona: HSS-21-04 / Publishing House

HSS-21-04

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XIX, 21 (4/2014), October-December 2014

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Ana Belén Collazos Bravo, Félix Rafael Rondón Domínguez, Beatriz Urbano López e Meneses: Rice value chain analysis in a free trade agreement context: a developing region of the Dominican Republic study case 

Anna Delekta: Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego

Dagmara Florek-Klęsk: Charakter prawny umowy darowizny – wybrane problemy

Adriana Kaszuba-Perz,nSabina Rokita: Rola rachunkowości w systemie informacyjnym wspierającym zarządzanie logistyką

Ryszard Klamut: Zależności pomiędzy doświadczanym poziomem bezpieczeństwa a aktywnością obywatelską z uwzględnieniem modyfikującej roli płci

Adam Laska, Renata Piętowska-Laska: Społeczna odpowiedzialność biznesu firm logistycznych

Grzegorz Lew: Walory informacyjne sprawozdania finansowego jednostek mikro

Marcin Merkwa: U źródeł nowożytnego rozumienia praw jednostki na przykładzie koncepcji uprawnień naturalnych Thomasa Hobbesa

Tomasz Misiak: Convergence or divergence of basic macroeconomic variables in the districts of Podkarpackie province

Jadwiga Nycz-Wróbel: Wskaźniki efektywności środowiskowej ujmowane w sprawozdawczości przez organizacje zarejestrowane w systemie EMAS 

Monika Pasternak-Malicka: Praca nierejestrowana jako skutek zjawiska bezrobocia wśród młodych osób w województwie podkarpackim

Beata Petrecka, Urszula Pietrzyk, Justyna Stecko: Spór o prawo naturalne – koncepcja personalistyczna i biologistyczna

Małgorzata Polinceusz: Powszechnie obowiązujące akty legislacji administracyjnej jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego

Anna Prusak, Jacek Strojny, Piotr Stefanow: Analityczny proces hierarchiczny (AHP) na skróty – kluczowe pojęcia i literatura

Katarzyna Purc-Kurowicka: Rozporządzenie jako akt normatywny wydawany przez Prezesa Rady Ministrów

Mirosław Sołtysiak: Rynek listów zastawnych w Polce i w państwach Unii Europejskiej

Elżbieta Tracz: Employee evaluation in the context of a new evaluation method

Robert Zajdler: Rola giełd energii w procesie budowania jednolitego unijnego rynku dnia bieżącego i rynku dnia następnego energii elektrycznej

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.