Strona: JCEEA-01-14 / Publishing House

JCEEA-01-14

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXI, z. 61 (1/14), January-March 2014

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Jacek ABRAMCZYK: Principles of geometrical shaping effective shell structures forms

Artur DUCHACZEK, Zbigniew MAŃKO: Analiza rozwoju pęknięć zmęczeniowych w dźwigarach mostów stalowych z zastosowaniem właściwości całki J

Marek GOSZTYŁA, Katarzyna JANDZIŚ: Problematyka współczesnych funkcji w zabytkowych byłych żydowskich domach modlitw na przykładzie „dużej” synagogi w Jarosławiu

Ewa ILBA, Adam MASŁOŃ, Janusz A. TOMASZEK, Ałła KUTWICKA: Ocena zawartości metali ciężkich w osadach ściekowych z miejskiej oczyszczalni w Przemyślu w aspekcie wykorzystania ich w rolnictwie 

Galina KALDA, Alicja FORNAGIEL: Ochrona środowiska i racjonalne zużycie energii

Galina KALDA, Maria LALICKA: Stan i perspektywy rozwoju bazy uzdrowiskowej w Polsce

Galina KALDA, Paulina ŁOPUSZYŃSKA: Analiza zagrożeń środowiska Podkarpacia

Galina KALDA, Katarzyna MAJ: Analiza zanieczyszczeń promieniowaniem elektromagnetycznym Podkarpacia

Mateusz KARGULA, Jolanta WARCHOŁ: Sorpcja lotnych związków organicznych na materiałach ilastych

Karolina MAZURKIEWICZ, Marek SOWIŃSKI: Wyznaczenie opadów deszczu statystycznie niezależnych na podstawie danych pomiarowych

Witold NIEMIEC, Monika ZDEB: Nawożenie plantacji roślin energetycznych osadami ściekowymi w postaci stałej – zagrożenia i nowe rozwiązania

Leszek OPYRCHAŁ: Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający liniowej intensywności uszkodzeń

Zenon PIJANOWSKI: Kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich w aspekcie inżynierii środowiska

Michał PROKSA: Jeszcze o dalekich analogiach do rotundy św. Mikołaja w Przemyślu

Janusz RAK: Metoda planowania remontów sieci wodociągowej na przykładzie miasta Krosna    

Janusz RAK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Matrycowe metody analizy ryzyka awarii infrastruktury komunalnej

Janusz RAK, Dominika TROJNAR: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Łańcuta

Magdalena RUCKA, Beata ZIMA: Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych

Tomasz SIWOWSKI, Maciej KULPA: Ocena trwałości zmęczeniowej istniejącego mostu stalowego według eurokodów

Dariusz SOBALA: Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe według Eurokodu 7 

Andrzej STUDZIŃSKI, Józef KOBYLARZ: Jakościowa analiza ryzyka awarii przewodów wodociągowych wodociągu grupowego

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Magdalena DĄBEK: Analiza zużycia wody w miejscowości Stalowa Wola

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Wojciech KLUZ: Analiza strat wody w sieci wodociągowej w Stalowej Woli

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Dawid SZPAK: Zarządzanie miejską infrastrukturą wodociągową