Strona: RUTMech-02-15 / Publishing House

RUTMech-02-15

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87

RUTMech, t. XXXII, z. 87 (2/15), April-June 2015

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Paweł GIL, Piotr STRZELCZYK: Porównanie właściwości chłodzących strugi syntetycznej i strugi swobodnej

Marcin KRATOFIL, Robert ZARZYCKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS: Analiza procesu toryfikacji biomasy

Sebastian LEPSZY, Tadeusz CHMIELNIAK: Układy gazowo-parowe z CO2 jako czynnikiem roboczym 

Artur NEMŚ, Michał POMORSKI: Termodynamika procesu spalania mieszanek wzbogaconych w tlen 

Adam RUZIEWICZ, Jacek LAMPERSKI: Analiza procesów konwersji energii w urządzeniu termoakustycznym

Przemysław SMAKULSKI, Sławomir PIETROWICZ: Dynamika procesu parowania pojedynczej kropli wody przy małych liczbach Webera

Dawid TALER, Paweł MADEJSKI, Jan TALER: Modelowanie ustalonych procesów przepływowo-cieplnych w kotle fluidalnym 

Robert ZARZYCKI, Marcin PANOWSKI: Koncepcja zabudowy absorpcyjnej pompy ciepła w układzie bloku parowego

Jerzy ZOŃ, Zbigniew GNUTEK: Nowe materiały i procesy w konwersji oraz przechowywaniu energii – wybrane zagadnienia 

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.