Strona: RUTMech-03-13 / Publishing House

RUTMech-03-13

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85

RUTMech, t. XXX, z. 85 (3/13), July-September 2013

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Stanisław ANTAS: Dyfuzor rurkowy sprężarki promieniowej i osiowo-promieniowej

Zbigniew DZIOPA: Ocena wpływu manewrów obronnych celu na sterowanie rakietą

Krzysztof FALKOWSKI, Maciej HENZEL: Bezłożyskowe maszyny elektryczne w koncepcji More Electric Aircraft

Krzysztof FALKOWSKI, Krzysztof SIBILSKI: Zawieszenia magnetyczne w systemie startu i lądowania – projekt GABRIEL  

Jerzy GRAFFSTEIN: Antykolizyjny system radarowy i jego współpraca z pokładowymi systemami automatycznego sterowania

Adam JAROSZEWICZ: Projekt koncepcyjny globalnego systemu nawigacyjnego dla Marsa

Mariusz KRAWCZYK, Jerzy GRAFFSTEIN: Propozycja systemu eliminującego szkodliwe oddziaływanie strumienia zaśmigłowego w samolotach turbośmigłowych

Sławomir MICHALAK, Jerzy BOROWSKI, Andrzej SZELMANOWSKI: Wybrane problemy badań nahełmowego systemu wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 Cyklop

Zbigniew MROTEK, Marek MŁYNARCZYK, Zdzisław SZYMAŃSKI: Problemy odwzorowania rzeczywistych charakterystyk zbiorników paliwa samolotu w warunkach laboratoryjnych

Aleksander OLEJNIK, Krzysztof FALKOWSKI, Maciej HENZEL: Możliwości badawcze zawieszeń magnetycznych w Laboratorium Badań Napędów Lotniczych WAT

Andrzej SZELMANOWSKI, Sławomir MICHALAK, Andrzej PAZUR: Nahełmowy system celowniczy NSC-1 Orion dla polskich śmigłowców wojskowych   

Marcin ŻUGAJ: Automatyczna stabilizacja lotu samolotu o konfiguracji nieklasycznej