Strona: RUTJEE-35-01 / Publishing House

RUTJEE-35-01

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 294, Elektrotechnika 35

RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (1/16), January-March 2016

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Ostateczna wersja opublikowana - data opublikowania: 31.03.2016 r., data udostępnienia: 31.05.2016 r.
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Adama SAMAKE, Piotr KOCANDA, Andrzej KOS: Improvement of microsystem throughput using new cooling system

Mateusz MUCHA: System wysokiej rozdzielczości oparty o kontroler Raspberry PI 

Kamil SIDOR: Zastosowanie metod eksploracji danych do wspomagania przygotowania procesu dydaktycznego 

Mirosław SOBASZEK, Michał MARKIEWICZ: System do pomiaru prędkości regatowej łodzi żaglowej

Dawid WARCHOŁ: Porównanie i łączenie cech deskryptorów chmur punktów w rozpoznawaniu statycznych układów dłoni