Strona: MMR-20-02 / Publishing House

MMR-20-02

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013), April-June 2013

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Jan Adamczyk, Joanna Wiażewicz: Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin przy wykorzystaniu wybranych instrumentów promocji na przykładzie gmin województwa podkarpackiego

Halina Chłodnicka: Wpływ klastrów na rozwój gospodarki regionalnej

Marcin Gębarowski: Flash mob – istota zjawiska oraz determinanty wykorzystania w działaniach promocyjnych podmiotów rynkowych

Dušan Malindžák, Jana Vrlíková, Aboubaker Altiaieb Moussttfa: Synteza systemów logistycznych z wykorzystaniem podejścia heurystycznego

Anna Ostrowska-Dankiewicz, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka: Istota i znaczenie indywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego

Bożena Sowa: Podatek akcyzowy na tle innych form opodatkowania konsumpcji

Jolanta Stec-Rusiecka: Wpływ społecznej odpowiedzialności na poprawę jakości życia społeczeństwa

Jacek Strojny: Proefektywnościowy system wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowe założenia

Łukasz Szydełko, Magdalena Szydełko: Benchmarking w podejściu procesowym w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia

Iwona Ślęzak-Gładzik: Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem

Dominik Zimon: Organizacyjne skutki wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach