Strona: RUTJEE-34-04 / Publishing House

RUTJEE-34-04

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 292, Elektrotechnika 34
RUTJEE, t. XXIII, z. 34 (4/15), October-December 2015

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.12.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Dariusz SOBCZYŃSKI, Małgorzata BALAWEJDER: Udział prosumentów w rozwoju sieci smart grid

Mariusz TROJNAR: Zastosowanie źródeł sterowanych w symulacji obwodów nieliniowych prądu stałego

Krystyna BARAN: Obliczanie prądów zwarciowych w systemie elektroenergetycznym

Adama SAMAKE, Andrzej KOS: Comparison of different cooling systems using compact model 

Mykhaylo DOROZHOVETS, Olha ZAHURSKA: Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego

Anna KHOMA, Eberhard MANSKE: Metody rekonstrukcji powierzchni z interferogramu światła białego bazujące na transformacie Hilberta