Strona: RUTMech-01-14 / Publishing House

RUTMech-01-14

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86
RUTMech, t. XXXI, z. 86 (1/14), January-March 2014

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Sergei ALEXANDROV, Elena LYAMINA, Nguyen Minh TUAN: An upper bound solution for compression of viscous material between rotating plates 

Leszek AMBROZIAK, Zdzisław GOSIEWSKI: Projektowanie praw sterowania lotem grupowym bezzałogowych aparatów latających 

Zdzisław GOSIEWSKI, Leszek AMBROZIAK, Daniel OŁDZIEJ: Badania w locie bezzałogowego statku powietrznego Twister 

Tomasz KOWALCZYK, Jerzy GŁUCH, Janusz BADUR, Paweł ZIÓŁKOWSKI: Analiza techniczno-energetyczna preferowanych obiegów termodynamicznych mobilnych wysokotemperaturowych siłowni jądrowych 

Marcin MOŹDZIERZ, Grzegorz BRUS, Anna ŚCIĄŻKO, Yosuke KOMATSU, Shinji KIMIJIMA, Janusz S. SZMYD: Wpływ warunków brzegowych na rozkład pola temperatury w przepływowym reaktorze do parowego reformingu metanu

Marzena NOWAK, Karol MAJEWSKI, Piotr CISEK: Projekt stanowiska laboratoryjnego do weryfikacji metody wyznaczenia trójwymiarowego nieustalonego pola temperatur w elementach grubościennych 

Tadeusz ORZECHOWSKI, Sylwia WCIŚLIK: Studium kształtu kropli wody w warunkach Leidenfrosta 

Marcin PILARCZYK, Bohdan WĘGLOWSKI: Analiza cieplno-wytrzymałościowa rozruchu kotła parowego na przykładzie kotła OP-650

Katarzyna STĘPCZYŃSKA-DRYGAS, Sławomir DYKAS: Analiza termodynamiczna ultra-nadkrytycznego bloku węglowego z turbiną pomocniczą 

Andrzej SZLĘK, Michał CHABIŃSKI: Wpływ wilgotności biomasy na sprawność układu kotła termalnego współpracującego z modułem ORC 

Anna ŚCIĄŻKO, Yosuke KOMATSU, Grzegorz BRUS, Shinji KIMIJIMA, Janusz S. SZMYD: Analiza procesu reformingu metanu parą wodną przy pomocy uogólnionej metody najmniejszych kwadratów  

Dawid TALER, Jan TALER: Determining heat transfer correlations for transition and turbulent flow in ducts 

Piotr WAIS: Fin-tube heat exchanger performance for different  louver angles

Agnieszka WRÓBLEWSKA: Optymalizacja kształtu oraz rozmieszczenia kanałów chłodzących w łopatkach turbin gazowych 

Marcin ZAKRZEWSKI, Anna ŚCIĄŻKO, Yosuke KOMATSU, Shinji KIMIJIMA, Akira HASHIMOTO, Shozo KANEKO, Janusz S. SZMYD: Eksperymentalna charakterystyka suszenia węgla brunatnego za pomocą pary przegrzanej 

Bartosz ZIEGLER: Transonic axial compressor active boundary layer control con-cept and its evaluation