Strona: RUTMech-03-15 / Publishing House

RUTMech-03-15

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 291, Mechanika 87

RUTMech, t. XXXII, z. 87 (3/15), July-September 2015

(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)

 

Table of content

Radosław BIELAWSKI, Witold RZĄDKOWSKI, Sławomir AUGUSTYN, Paweł PYRZANOWSKI: Nowoczesne materiały stosowane w konstrukcjach lotniczych – wybrane problemy oraz kierunki rozwoju

Paweł GIL, Joanna WILK: Instalacja CHP z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym

Sebastian LEPSZY, Tadeusz CHMIELNIAK: Analiza matematyczna pracy prostej turbiny gazowej po zmianie paliwa 

Bartosz PRZYBYŁA, Zbigniew ZAPAŁOWICZ: Przegląd metod uszczelniania wirników turbin lotniczych 

Ewa SKAWIŃSKA: Badanie wpływu dodatku zmiennofazowego na właściwości cieplne wybranego materiału budowlanego

Jan TALER, Magdalena JAREMKIEWICZ: Identyfikacja współczynnika wnikania ciepła na zewnętrznej powierzchni termometru do wyznaczania nieustalonej temperatury płynu

Roman ULBRICH, Marcin KARAŚ, Daniel ZAJĄC: Wymiana ciepła i wizualizacja przepływu dwufazowego w przestrzeni międzyrurowej 

Barbara ZAJĄC, Michał POMORSKI: Określanie optymalnego udziału okien w budynku mieszkalnym 

Robert ZARZYCKI, Marcin PANOWSKI: Wykorzystanie ciepła odpadowego w procesie przygotowania spalin na potrzeby separacji metodą VPSA 

Statistics (unique pageviews): 2Unikalne odsłony z okresu 2021.03.26 - 2023.03.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.