Strona: HSS-24-01 / Publishing House

HSS-24-01

Humanities and Social Sciences

HSS, vol. XXII, 24 (1/2017), January-March 2017

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 Final publishing version-access date at the moment of publishing

 

Table of content

Artur Bartosik: Entrepreneurship of students
Ladislau Dowbor: Corporate Governance: the chaotic power of financial giants
Bolesław Goranczewski, Anna Szeliga-Kowalczyk: Klient wewnętrzny a kultura organizacyjna
Aleksandra Gulc: Charakterystyka usług kurierskich w Polsce
Anna Hanus, Dorota Kaczmarek: Zwischen dem medialisierten und Medienskandal. Demontage einer Reporter-Ikone
Agata Kielesińska: Paradygmat rozwoju regionalnego w aspekcie przedsiębiorczości społecznej
Maciej Kopczyński, Jolanta Koszelew, Bogusz Wiśnicki, Piotr Wołejsza: Nauczanie przedsiębiorczości na kierunkach technicznych w polskich uczelniach
Alina Kozarkiewicz, Paweł Paterek: Procesy pozyskiwania wiedzy projektowej z otoczenia organizacji – możliwości i bariery
Kornelia Kwiecińska, Jerzy Zwoździak: Zielone dachy jako technologia wzorcowa dla idei rozwoju zrównoważonego
Regina Lenart-Gansiniec: Crowdsourcing w sektorze publicznym – wyzwanie badawcze
Joanna M. Moczydłowska, Łukasz Sadowski: Zachowania nieetyczne w praktyce zarządzania w percepcji menedżerów
Przemysław Pomykalski: Zmiany w wydatkach na działalność badawczo-rozwojową w
krajach Unii Europejskiej i przedsiębiorstwach
Janusz Reichel: New business models. Research results and exemplary case study
Dorota Teneta-Skwiercz: Koherencja i swoistość wartości sektorów publicznego i prywatnego
Bartosz Wróblewski: Stabilizująca rola ustroju monarchicznego w świecie arabskim na przykładzie rozwoju haszymidzkiego Królestwa Jordanii