Strona: RutMech-17-04 / Publishing House

RutMech-17-04

Journal Scientific Papers of Rzeszow University of Technology, Mechanics
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 295, Mechanika 89
RUTMech, t. XXXIV, z. 89 (4/17), October-December 2017
 
(p-ISSN 0209-2689, e-ISSN 2300-5211)
 

Table of content

Przemysław J. BORKOWSKI, Józef A. BORKOWSKI, Mariusz O. JĘDRYSEK: Podstawy stosowania wysokociśnieniowej strugi wodno-lodowej do wydobywania konkrecji polimetalicznych z dna oceanu 
Jan BUREK, Joanna LISOWICZ, Tomasz RYDZAK, Artur SZAJNA: Problemy kształtowania ubytkowego materiałów kompozytowych – rozwiązania oferowane przez firmy narzędziowe 
Jan BUREK, Paweł SUŁKOWICZ, Robert BABIARZ, Marcin PŁODZIEŃ: Szlifowanie wzdłóżno-kształtowe wałków ściernicą profilową typu 1F1 
Bożena CIAŁKOWSKA, Magdalena WIŚNIEWSKA, Patryk ANDRZEJEWSKI: Problematyka przecinania wybranych
materiałów kompozytowych struną zbrojoną trwale 
Piotr CICHOSZ, Maciej KOWALSKI, Paweł KAROLCZAK, Marek KOŁODZIEJ, Hubert SKOWRONEK, Kamil WASZCZUK: Fazownik samoczynny z ostrzem napinanym sprężyną piórową 
Piotr CICHOSZ, Paweł KAROLCZAK, Maciej KOWALSKI, Marek KOŁODZIEJ, Hubert SKOWRONEK, Kamil WASZCZUK: Fazownik samoczynny z ostrzem napinanym sprężyną śrubową
Piotr LÖSCHNER, Piotr NIESŁONY, Krzysztof JAROSZ: Wpływ przemieszczenia niszczącego na wyniki symulacji
numerycznej MES
Marek MADAJEWSKI, Zbigniew NOWAKOWSKI, Natalia ZNOJKIEWICZ: Analiza MES wpływu zużycia powierzchni przyłożenia narzędzia na jego obciążenie w skrawaniu ortogonalnym stali 42CrMo4
Jakub MATUSZAK, Kazimierz ZALESKI: Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi 
Stanisław NOGA, Tadeusz MARKOWSKI: Analiza drgań własnych przekładni zębatej małej mocy 
Adrian NOSOL, Marian BARTOSZUK, Przemysław WINIARSKI: Badania energochłonności procesu toczenia 
Stanisław PŁONKA, Piotr ZYZAK, Paweł KOBIELA: Wpływ obciągania ściernicy na dokładność uzębienia szlifowanego metodą kształtową 
Piotr SZABLEWSKI, Tomasz DOBROWOLSKI, Piotr KIERUJ: Badania wpływu głębokości skrawania na chropowatość powierzchni stopu Inconel 718 podczas toczenia wykończeniowego 
Stanisław ZABORSKI, Tomasz STECHNIJ, Jan MASALSKI, Dariusz POROŚ: Właściwości fizykochemiczne powierzchni wybranych materiałów po obróbce strumieniowo-ściernej 
Kazimierz ZALESKI, Jakub MATUSZAK: Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni
Natalia ZNOJKIEWICZ, Marek MADAJEWSKI: Analiza za pomocą MES wpływu zużycia ostrza na temperaturę skrawania