Strona: HSS-23-02 / Publishing House

HSS-23-02

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XXI, 23 (2/2016), April-June 2016

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

Final publishing version-access date at the moment of publishing

 

Table of content

Arkadiusz Adamczyk: General Władysław Sikorski as a Prime Minister of Polish Government in exile. Honest democrat or heir of authoritarianism
Marta Borowska-Stefańska: Assessment of financial losses on flood-prone areas in the Łódź province
Lidia Gawlik, Tomasz Mirowski: Strategic directions of development of the polish power sector in the light of climate and energy policy of the European Union
Paweł Grata: Zmierzch koncepcji socjalistycznego rolnictwa w Polsce na przykładzie polityki rolnej w województwie rzeszowskim w latach 1975‒1989
Mirosław Kłusek: Dekret z 27 lipca 1949 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego
Mariusz Krzysztofiński: Arcybiskup Ignacy Tokarczuk wobec ateizmu. Zarys zagadnienia
Anna Kurzydłowska: Leadership in project management
Grzegorz Lew: Ogólny model rachunku kosztów klienta
Karolina Łatka: Forecast for development of polish exports in France on the basis of the actions by dedicated institutions
Paulina Matera: The question of war debts and reparations in French-American relations after WWI
Maria Nieplowicz: The selection of measures for effective implementation of the strategy of the city
Mariola Nycz, Mirosław Śmieszek: Wielkość przewozów pasażerskich w relacji do wskaźnika motoryzacji w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2013
Monika Pepłowska, Dominik Kryzia: The assessment model of energy security in the road transport sector in Poland
Katarzyna Pietrucha-Urbanik, Anna Nogaj, Justyna Stecko: Assessment of watersupply infrastructure state in rural areas in Poland using multivariate analysis
Сергей Прокопенко: Развитие реального образования в екатеринославской губернии во второй половине ХІХ – начале ХХ вв
Ольга Сорочан: Олигархические интересы и «черный лебедь» по-молдавcки
Lenka Štofová, Petra Szaryszová, Lucia Bednárová, Artur Kottner: Environmental criteria of public procurement as an instrument of development sustainability of Slovakia 
Krzysztof Surowiec, Aleksander Razin: Założenia geopolityki Iwana IV Groźnego i jej realizacja w Rosji w latach 1547.1584. Cz. II
Krzysztof Tadej: Wydarzenia religijne w telewizji polskiej na przykładzie programów i transmisji z kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII oraz wyboru papieża Franciszka
Edyta Więcławska: Integrating the needs of the local market in teaching legal translation
Łukasz Wojcieszak: Perspektywy pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na Ukrainie
Magdalena Żardecka-Nowak: Philosophy and civic habitus in postindustrial society