Strona: MMR-23-02 / Publishing House

MMR-23-02

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXI, 23 (2/2016), April-June 2016

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.09.2016.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści/Contents

Renata Biadacz, Alfred Szydełko: Działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego
Katarzyna Chudy-Laskowska, Joanna Woźniak, Beata Welcz: Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2013 roku
Anna Gładysz: Wykorzystanie metod automatyzacji tekstu w analizie opinii konsumenckich
Zdzisław Jedynak: Identyfikacja procesu zaopatrzenia w systemie logistycznym przedsiębiorstwa handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
Bartosz Kalinowski: Increasing the potential for commercialisation of innovation and research results within Polish universities
Agnieszka Kawecka: Nutrition value labeling on food packaging – research with use of informative technology tools
Rafał Matczyński: Wcześniejsza znajomość marki sponsora jako determinanta osiąganych przez niego efektów w obszarze brand equity
Jolanta Rubik, Łukasz Szydełko: Raporty CSR a employer branding
Stanisław J. Rysz: Zmiany w powiadamianiu ratunkowym w Polsce – saldo korzyści i deficytów
Николай Шкит: Исследование влияния траектории движения автопоездов на геометрические параметры дорожных развязок
Joanna Stuglik: Wyzwania współczesnego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w obliczu zmian – analiza przypadku
Beata Ślusarczyk, Magdalena Baryń: Diagnosis of the situation of family business in Poland
Grzegorz Zimon: Borrowed capital in companies operating in branch purcha sing groups