Strona: Downloads / Publishing House

Downloads

 

docx.png Word         pdf.png PDF

MONOGRAFIE, CZASOPISMA:

Zgłoszenie publikacji naukowej

materiały konferencyjne    docx.png  pdf.png

monografia, zeszyty naukowe    docx.png  pdf.png

Oświadczenie jednego Autora
w sprawie zgody na przeniesienie majątkowych praw autorskich wraz z udzieleniem pełnomocnictwa

w języku polskim      docx.png  pdf.png

w języku angielskim    docx.png  pdf.png

Oświadczenie ze współautorami 

w języku polskim    docx.png  pdf.png

w języku angielskim   docx.png  pdf.png

Klauzula informacyjna RODO 2018

w języku polskim    docx.png  pdf.png

w języku angielskim   docx.png  pdf.png

PODRĘCZNIKI, SKRYPTY:

Zgłoszenie publikacji dydaktycznej

podręcznik, skrypt, materiały pomocnicze    docx.png  pdf.png

Oświadczenie  

w języku polskim    docx.png  pdf.png

w języku angielskim    docx.png  pdf.png

UMOWA WYDAWNICZA:

w języku polskim   docx.png  pdf.png

aneks do poprzedniej wersji umowy   docx.png  pdf.png

w języku angielskim   docx.png  pdf.png

aneks do poprzedniej wersji umowy   docx.png  pdf.png

UMOWA Z WYDZIAŁOWYM REDAKTOREM NACZELNYM:

w języku polskim   docx.png  pdf.png

w języku angielskim  docx.png  pdf.png

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH (dotyczy studentów):

w języku polskim   docx.png  pdf.png

w języku angielskim    docx.png  pdf.png

PISMO DO REDAKTORA NACZELNEGO WYDAWNICTW PRz:

druk z matryc Autora  (bez opracowania i adiustacji)    docx.png  pdf.png

PISMO DO KIEROWNIKA OFICYNY WYDAWNICZEJ PRz:

druk materiałów konferencyjnych    docx.png  pdf.png

druk podręcznika, skryptu, monografii i innych   docx.png  pdf.png

WYTYCZNE DLA AUTORÓW:

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH:

publikowanych w Oficynie Wydawniczej PRz    docx.png  pdf.png

PRZYKŁADOWE ARTYKUŁY:

Wzór ogólny    docx.png  pdf.png

Artykuł JCEEA    docx.png  pdf.png